Tue. Jun 18th, 2024

Na Beogradskom sajmu tehnike koji traje od 24-27.05. 2022 može da se vidi mnogo zanimljivih novih tehnologija. Te tehnologije su predstavljene preko čipova i software-a današnjice. Od nekadašnjeg računara koji je svojom veličinom zauzimao prostor od oko 10m2, svelo se na današnji mobilni telefon koji je programiran da bude i računar.

Na sajmu tehnike se mogao videti, širok spekar trehnoloških inovacija i inovacija virtuelnog sveta, poput dronova Srpske proizvodnje do robota koji mogu da zamene čovekovu mogućnost obavljanja delatnosti. Video u prilogu:

https://www.youtube.com/watch?v=afpnAjNna98&t=201s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *