Tue. May 21st, 2024

Bilo je puno tekstova o već pomenutoj veštačkoj inteligenciji. Razvitkom ChatGPT-a do raznih drugih veštačkih inteligencija, se dovelo do korišćenja veštačkih inteligencija u proizvodnji softvera, sajtova, bez stručnog znanja. Činjenično stanje pokazuje da se razvitak tehnolgije okreće na robotici, odnosno na upravljanju računarskim alatima, kao na primer u automobilima. Naučnici i inženjeri poručuju da će doći dan kad u automobilima “za volanom”, neće biti ljudi koji će upravljati automobilama, već sam softver ili čak veštačka inteligencija.

Radi lakšeg korišćenja, firme poput HP i Lenova si razvili računare i računarsku tehniku, koji će biti moguće da se koriste uz pomoć veštačke inteligencije. Kako bi se lakše pripremili potencijalni kupci računara, najavaljeno je da u drugom kvartalu početi proizvodnja ovakvih računara.

Najnovije generacije Ryzena, Nvidia-e, Intela će biti implenetirane u poslovne računare poznatih kompanija od kojih su: Lenovo, HP, Dell, Acer, Samsung i Asus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *