Tue. May 21st, 2024

Lansiranjem novog SpaceX modula, tj.satelita je rezultat nove Starlink Premiu usluge. Ovim tehničkim inovacijama je moguća veća brzina preuzimanja i otpremanja. Kad je reč o preuzimanju, brzina je povećana do 500Mbps, a brzina otpremanja je do 40Mbps.

Starlink Preimum Internet uslugom je omogućeno brže reševanje eventualnih problema, nanetih snežnim nanosima. Korisnici će dobiti novi tanjir, tj.odašiljač za korišćenje svojih usluga.

Cena novog paketa usluga će biti 500rsd na mesečnom nivou, dok će za antenu i novi hrdver morati da se izdvoji 2500rsd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *