Tue. Jun 18th, 2024

Prema najnovijim saznanjima, cene goriva će se promeniti od 15h. Nova cena benzina Evropremium BMB 95 oktana će biti 177 RSD/L, dok će cena Evrodizela iznositi 184 RSD/L. Sledeće novosti o kretanju cene goriva će biti 23.06.23 godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *