Tue. Jun 18th, 2024

Kako je u velikim planinskim centrima, procedura naplaćivanja prolaza kroz “Nacionalni park” već omogućena, tako je i iz JP “Nacionalni park Kopaonik”, donešena odluka o naplaćivanju iste. Reč je tzv. mogućnosti skeniranja QR koda, koja omogućava naplatu prolaza. Na samom ulazu, “tj. kapiji Nacionalnog parka Kopaonik” se nalaze kamere. S obzirom da se tabla sa QR kodom nalazi na desnoj strani ulaza, potrebno je da vozači koji voze vozila sa volanom na levoj strani, izađu iz vozila i da skeniraju QR. Dok je za vozila na denoj strani procedura jednostavna, “kroz prozor se skenira QR kod”. Iz JP “NACIOANLNI PARK KOPAONIK” se nadaju da će na taj način omogućiti razvitak turističkih mogućnosti “NACIONALOG PARKA KOPAONIK”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *