Fri. Jul 12th, 2024

90-ih godina je svet računara bila novost, Od računara koji su nekada popunjavali prostor veličine od 10m2, preko monitora sa katodnom cevi, pa sve do danas sa memorijom od svega 22TB Hard-a, čija je veličina 3.5in. Inženjeri iz IronWolf-a su uspeli da konstruišu Hard sa 22TB (model ST22000NT001). Sa svojim karakteristikama, Hard je “obuhvatio” 10 ploča i 20 glava za čitanje i upisivanje.

Služi se konvencionalnim magnetnim snimanjem, tzv. CMR.

Cena Harda iznosi svega 399$.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *