Tue. May 21st, 2024

Najveći pronalazač struje i jedan od najvećih naučnika je sa prostora Balkana. Reč je o Tesla Nikoli koji je pored svoje velike skromnosti, uspeo sa svojih 300 pronalazaka i patrenata, da promeni svet svojim naučnim pristupom. Na jednom mestu u Beogradu u ulici Krunska pod brojem 51 se može videti nekoliko patenata velikog naučnika. Muzej je otvoren tokom cele godine, a mi smo imali prilike da na naučnikov rođendan posetimo muzej i uverimo se u verodostojnost pronalaza. Video u nastavku. Uživajte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *