Tue. Jun 18th, 2024

Planina Avala, prepoznatiljava Beogradska stanica putnicima sa juga. Idući s juga ka Beogradu, na 16.5km od Beograda, nalazi se Avala. Toranj na Avali je podignut 1965 godine. Označavao je prijemnik ranije radioveza, a danas i televizije. Davne 1922, nakon 1.svetskog rata, na saboru žitelja je postignuta želja da se podigne Spomenik Neznanom Junaku na Avali. Neznani junak, jer je tako nazvan vojnik o kojem se ništa nije znalo, Više o Avali, Spomeniku Neznanom Junaku i Avalskom tornju u sledećim prikazima…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *