Tue. Jun 18th, 2024

Smanjenje cene barela na svetskom tržištu je dovelo do smanjenja cene naftnih derivata i u Srbiji. Prema najnovijim saznanjima od 15h. cena benzina Europrmeium BMB 95 oktana će iznositi 173 RSD/L, dok će cena Evrodizela iznositi 180 RSD/L. U januaru 2023. cena barela je iznosila 117$, dok je cena prema današnjim podacima 76$. Da li će takav trend da se nastavi ostaje nam da vidimo za nedelju dana, tj.19.05.23.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *